Roboty drogoweAsfalt w workachPowierzchniowe utrwalanieSlurry SealMieszanki emulsyjne typu GE

Roboty drogowe

Modernizacja i remonty nawierzchni bitumicznych

Asfalt w workach

Masa na zimno do szybkich remontów

Powierzchniowe utrwalanie

Szybki zabieg uszorstniający

Slurry Seal

Cienkie dywaniki na zimno

Mieszanki emulsyjne typu GE

Stosowane przy modernizacjach jak i budowie nowych nawierzchni

Historia

Firma EMULEX w Stargardzie Szczecińskim została założona na początku 1993 roku. Powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku na emulsje asfaltowe.
Przez pierwsze dwa lata zajmowaliśmy się wyłącznie produkcją emulsji asfaltowych wykorzystując w tym procesie młynki koloidalne typu Atomix firmy EmulBitume (Francja). W 1995 roku rozpoczęliśmy świadczenie usług. Zaczęliśmy od remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. W tym celu zakupiliśmy remonter typu Jetpacher. O rozwoju firmy zadecydowało wprowadzenie do zakresu działalności utrwaleń powierzchniowych. Było to możliwe dzięki zakupieniu kombajnu typu Schater w 1999 roku. Pod koniec 2000 roku ofertę swoją poszerzyliśmy o mieszanki mineralno – asfaltowe na zimno w workach stosowanych do drobnych napraw ubytków w nawierzchni. Od roku 2002 możemy zaoferować również mieszankę mineralno – emulsyjną na zimno typu GE, którą stosuje się w budowach, przebudowach oraz modernizacjach dróg (gminnych, powiatowych i wojewódzkich).
Jesteśmy otwarci na potrzeby rynku. Jednym z naszych głównych celów jest wdrażanie nowych technologii. Dzięki tak obranej drodze rozwoju, korzystając z dotacji UE, w 2007 roku zakupiliśmy nową maszynę produkcji Breining grupy Fayat. Wykorzystujemy ją do konserwacji i modernizacji dróg w technologii mikrodywaników na zimno (slurry seal). Już po pierwszym roku dysponowaliśmy profesjonalną kadrą obsługującą układarkę. Wykonane przez nas prace są tego najlepszym dowodem.
Sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie, usprawniamy technologię, kupujemy nowy sprzęt. Zdążamy w kierunku nowoczesnych metod mających na celu sprawną i szybką modernizację dróg.

foto00_d

foto01_d