Modernizacje dróg

Do modernizacji dróg zalecamy zastosowanie naszych niezawodnych technologii, które opierają się przede wszystkim na emulsjach asfaltowych. Dzięki tym zabiegom można w szybki i tani sposób przywrócić nawierzchnie drogowe do należytego stanu.

Naprawy cząstkowe
Naprawy cząstkowe obejmują prace o małym zakresie. Zastosować tu można mieszanki mineralno-emulsyjnej typu GE. Sposobem tym mogą być wykonywane takie naprawy miejscowe jak wypełnianie ubytków w nawierzchni lub reprofilowanie krawędzi jezdni.
Naprawy wykonane tym sposobem należy zamknąć powierzchniowym utrwaleniem grysami kamiennymi i emulsją asfaltową.

Poprawa geometrii
Kiedy poziom ruchu przekracza pewien próg, wtedy konieczne jest poszerzenie nawierzchni jezdni. Prace te muszą uwzględniać nie tylko aktualny poziom ruchu ale i przewidywany jego średni wzrost.
Mieszanka mineralno-emulsyjna jest odpowiednim materiałem do wykonywania prac poszerzeniowych ponieważ umożliwia: prawidłowe wykonywanie złącz ze starą nawierzchnią, ułożenie poszerzenia na kilka dni przed warstwą ścieralną i otwarciem ruchu, co niweluje występujący efekt osiadania.
Po wykonaniu poszerzenia na całej szerokości jezdni należy ułożyć cienki dywanik na zimno typu slurry seal.

Wzmocnienie konstrukcji
Kiedy wzrost obciążenia ruchem jest niewielki, wzmocnienie konstrukcji może być ograniczone do położenia nowej warstwy w ilości 200-250 kg/m2 mieszanki mineralno-emulsyjnej. Na powierzchni tej warstwy wykonuje się powszechnie dwukrotne powierzchniowe utrwalanie.
Kiedy ruch wzrasta w poważnym stopniu, wtedy warstwa wzmacniająca mieszanki mineralno-emulsyjnej powinna być grubsza - przynajmniej 300 kg/m2. Zazwyczaj grubość warstwy określana jest w zależności od natężenia ruchu i ugięcia.
Jeśli wykonywana jest bitumiczna warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na gorąco, wtedy grubość warstwy mieszanki mineralno-emulsyjnej zmniejsza się o grubość tej warstwy bitumicznej.