Remonty grysami

Remont cząstkowy wykonujemy przy użyciu remonterów "Jetpacher". Remontery są wyposażone w wysokowydajną dmuchawę, zbiornik na emulsję asfaltową i zasobnik na grys oraz posiada głowicę do nadania dużej prędkości grysu otoczonego emulsją asfaltową.

Pracę remontera "Jetpacher" można przedstawić w czterech fazach:
I faza Sprężonym powietrzem oczyszczamy dziurę z zanieczyszczeń.
II faza Do sprężonego powietrza jest podawana emulsja asfaltowa, która wnika we wszystkie szczeliny dziury, co poprawia stabilność załatania dziury.
III faza Do sprężonego powietrza i emulsji podawany jest grys o określonej frakcji. Grys otoczony emulsją wylatuje z głowicy z prędkością 100 km/h.
IV faza Po wypełnieniu dziury mieszanką grysowo-emulsyjną następuje miałowanie.

Po wypełnieniu dziury i zamiałowaniu może odbywać się ruch.

Wykorzystując "Jetpacher'a" można naprawić następujące uszkodzenia w jezdni:
1) dziury do 20cm głębokości;
2) szczeliny i rakowiny w jezdni;
3) ubytki przy kratkach sciekowych, studzienkach i zaworach gazowych;
4) likwidowanie kolein.