Kontakt

Siedziba firmy:
EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.
ul. Czesława Tańskiego 16
73-102 Stargard

tel.: +48 91 576 24 40
fax: +48 91 576 24 39
mobile: +48 609 560 556

e-mail: info@emulex.pl

KRS: 0000352145
NIP: 854-237-11-74
Regon: 320812227

Konto:
PeKaO S.A. I O/Stargard
71 1240 3901 1111 0010 3161 9470

Prezes:
mgr inż. Stefan Kalinowski
tel. +48 601 769 138

Inspektor Ochrony Danych:
dr Marlena Płonka
e-mail: mplonka@centrum.stargard.pl